24 /7 Servicii

Securitate si Sanatate in Munca | Prevenire si Stingere Incendii

Autorizare societati dpv SSM

Obtinerea autorizatiei de functionare in domeniul securitatii si sanatatii in munca conform Legii 319/2006(protectia muncii)
Procedura de lucru
In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor si a bolilor profesionale, angajatorii au obligatia sa obtina autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati.
Nu se autorizeaza, potrivit prevederilor normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006, persoanele fizice, asociatiile familiale si persoanele juridice pentru care autorizarea functionarii, inclusiv din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, se efectueaza in temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Asumarea de catre angajator a responsabilitatii privind legalitatea desfasurarii activitatii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca se face pentru activitatile care se desfasoara la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora.
Pentru autorizarea functionarii activitatii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca conform prevederilor art.13, lit.c) din Legea nr.319/2006, si avand in vedere prevederile art.4 alin.(1) din O.G.27 din 2003 actualizata, angajatorul are obligatia sa depuna la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea o cerere, completata in doua exemplare semnate in original de catre angajator, conform modelului prevazut in anexa nr.1 (format .doc) .
Cererea prevazuta anterior va fi insotita de urmatoarele acte:
a) copii de pe actele de infiintare ;
b) declaratia pe propria raspundere, conform modelului prezentat in anexa nr. 2 (format .doc), din care rezulta ca pentru activitatile declarate sunt indeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Pentru actele depuse in sustinerea cererii se va completa opisul prezentat in anexa nr. 1(format .doc).
Termenul de eliberare a certificatului constatator este de 5 zile lucratoare, calculat de la data inregistrarii cererii.
Certificatul constatator, emis in baza declaratiei pe propria raspundere, da dreptul angajatorilor sa desfasoare activitatile pentru care au obtinut certificatul.
In consecinta, persoanele juridice care trebuie sa obtina autorizarea sunt:
 • instituţiile statului;
 • primăriile;
 • unităţile de învăţământ;
 • societăţile agricole;
 • cabinetele de avocaţi;
 • notariatele;
 • ONG-uri.

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati:

  Numele (obligatoriu)

  Adresa de email (obligatoriu)

  Subiectul

  Mesaj