24 /7 Servicii

Securitate si Sanatate in Munca | Prevenire si Stingere Incendii

Lucratorul desemnat SSM

Ce reprezinta lucratorii desemnati ?

Desemnarea nominala a lucratorului/lucratorilor pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie se face prin decizie a angajatorului. Pentru a putea sa desfasoare activitatile de prevenire si protectie, lucratorul desemnat trebuie sa indeplineasca cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare cel putin nivelului mediu.

Angajatorul va desemna lucratorul numai din randul angajatilor cu care are incheiat contract individual de munca cu norma intreaga, va consemna in fisa postului activitatile de prevenire si protectie si va asigura timpul si mijloacele necesare desfasurarii acestei activitati.

Lucratorul desemnat face parte din comitetul de securitate si sanatate in munca alaturi de: angajator, reprezentantii lucratorilor, medicul de medicina a muncii si este secretarul comitetului.

Lucratorul desemnat efectueaza intruirea introductiv-generala, intocmeste tematicile pentru instruirea periodica la locul de munca si instructiunile proprii pentru fiecare post de lucru. Prin sondaj verifica insusirea conostintelor lucratorilor si semneaza fisele de instruire confirmand astfel faptul ca instruirea la locul de munca a fost efectuata corespunzator.

Lucratorul desemnat face parte din comisia de cercetare a accidentului de munca si are datoria de a instinta de indata inspectoratul territorial de munca pe raza caruia s-a produs accidentul de munca.

In cazul in care un lucrator prezinta un certificat medical cu cod “accident de munca”, lucrătorul desemnat va solicita acestuia o declaratie scrisa privind data, locul, modul si imprejurarile in care s-a produs evenimentul in urma caruia s-a accidentat.