24 /7 Servicii

Securitate si Sanatate in Munca | Prevenire si Stingere Incendii

Instruirea lucratorilor in SSM

Cum se face instruirea lucratorilor in SSM?

Are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor lucratorilor in domeniul SSM si se efectueaza in timpul orelor de program, perioada de timp necesara instruirii se considera timp de lucru.

La instruirea personalului se vor folosi mijloace de prezentare, metode si tehnici de instruire cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, proiectii video, etc.

Fiecare angajator are obligatia sa asigure baza materiala necesara unei instruiri adecvate si sa dispuna programe de instruire si testare la nivelul societatii pentru :

-conducatorii locurilor de munca

-lucratori in functie de meserii si activitati

Rezultatele instruirii in SSM se vor consemna obligatoriu in Fisa de instruire Individuala cu indicarea materialului predate( tematicii) duratei de instruire si a datei la care s-a facut instruirea. Important de stiut, completarea Fisei de instruire individuale se va face manual cu pix/stilou imediat dupa instruire si va fi pastrata de catre seful locului de munca impreuna cu o copie a ultimei fise de aptitudini completata si semnata de medical de familie.

Cate tipuri de instruire exista si cine este responsabil?

Instruirea in SSM cuprinde 3 faze:

1.Instruirea introductiv generala

2.Instruirea la locul de munca

3.Instruirea periodica

Instruirea introductiv generala se face:

a) la angajarea lucrătorilor definiţi conform art. 5 lit. a) din lege;

b) lucrătorilor detaşaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta;

c) lucrătorilor delegaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta;

d) lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de muncă temporar.

Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activităţile specific întreprinderii şi/sau unităţii respective, riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, în general.

Instruirea introductiv-generală se face de către:

a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

b) lucrătorul desemnat (Inspectorul SSM);

c) un lucrător al serviciului intern de prevenire şi protecţie;

d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.

Durata instruirii introductiv generala va fi de minim 8 ore si se va finaliza obligatoriu un un test de verificare a cunostintelor acumulate. Lucratorii care nu au acumulat cunostintele necesare nu vor putea fi angajati.

Instruirea la locul de munca se face după instruirea introductiv generala şi are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate.

Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator, tematici care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea.

Durata instruirii este de minim 8 ore si va fi stabilita prin instructiuni proprii. Important de stiut este faptul ca instruirea la locul de munca se va efectua numai de catre conducatorul locului de munca, conform art 91 serviciul extern de prevenire si protectie sau inspectorul ssm nu pot efectua acest tip de instruire! Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru a lucratorului instruit poate incepe numai dupa verificare cunostintelor de catre seful ierarhic superior a celui care a efectuat intruirea.

Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor si are ca scop improspatarea cunostintelor in domenil SSM. Intervalul dintre doua instruiri se va stabili prin instructiuni proprii cu respectarea articolului 95 al (2.1) si al (3) si la fel ca instruirea la locul de munca va fi efectuata numai de catre seful locului de munca.

Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protective şi aprobate de către angajator, care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea si va contine in mod obligatoriu demonstratii practice.

Instruirea periodica se face suplimentar celei programate în următoarele cazuri:

a) când un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucratoare;

b) când au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru sau ale instrucţiunilor proprii, inclusiv datorită evoluţiei riscurilor sau apariţiei de noi riscuri în unitate;

c) la reluarea activităţii după accident de muncă;

d) la executarea unor lucrări speciale;

e) la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului

existent;

f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;

g) la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.

Durata instruirii periodice suplimentare va fi de minim 8 ore si va fi stabilita prin instructiuni proprii.