24 /7 Servicii

Securitate si Sanatate in Munca | Prevenire si Stingere Incendii

Servicii

untitled

 “Intr-o economie obosita si guvernata de o legislatie stufoasa cele mai multe companii nu cunosc obligatiile legale ce le revin, iar acest fapt poate genera costuri suplimentare importante. Companiile au nevoie si 24/7 Servicii Protectia Muncii ofera solutii profesioniste de  externalizare in domeniile SSM, PSI si Mediu.” 

Daniel StanSef Serviciu Extern de Prevenire si Protectie


Servicii Protectia Muncii si PSI-SU 

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale

In conformitate cu Legea Nr. 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca( protectia muncii) fiecare agent economic este obligat sa posede o lucrare de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala realizata de un evaluator autorizat prin cursul post universitar de 180 ore.

Elaborare documentatie specifica protectia muncii

-instructiuni si proceduri interne pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca;

-decizii specifice (comitet de protectia muncii, persoana desemnata cu securitatea si sanatatea in munca, etc.)

-stabilirea atributiilor si raspunderilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza în fisa postului

Consultanta operativa protectia muncii

-instruirea periodica si informarea personalului in privinta problemelor de protectia muncii

-actualizarea  planului de protectie si prevenire si a tematicilor de intruire

-acorda suport angajatorului in cadrul controalelor tematice.

Elaborare documentatie specifica PSI-SU

-stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;

-elaborarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarari si altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;

-analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

-elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor;

Consultanta operativa PSI-SU

-actualizare documentatie PSI

-efectuarea instruirilor si completarea fiselor de instruire

-acorda suport angajatorului in cadrul controalelor tematice.