24 /7 Servicii

Securitate si Sanatate in Munca | Prevenire si Stingere Incendii

Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca

Ce este Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca ( CSSM )?

In primul rand CSSM se constituie obligatoriu in societatile sau unitatile care au mai mult de 50 de lucratori angajati si dupa caz in unitati cu mai putin de 50 de lucratori la cerere Inspectoratului Teritorial de Munca.

CSSM este format din:

-Angajator sau reprezentant legal

-Reprezentati ai angajatorului cu atributii in SSM

-Reprezentanti ai lucratorilor cu atributii in SSM

-Medicul de Medicina Muncii

-Lucratorul desemnat SSM (Inspectorul SSM)-are si functia de secretar al CSSM

Regula spune ca numarul de reprezentanti ai angajatorului trebuie sa fie egal cu numarul de reprezentanti ai lucratorilor . Numarul minim al reprezentantilor lucratorilor in CSSM se stabileste in functie de numarul total al lucratorilor din unitate/societate conf algoritmului de mai jos:

a) de la 10 la 100 de lucrători – 2 reprezentanţi;

b) de la 101 la 500 de lucrători – 3 reprezentanţi;

c) de la 501 la 1.000 de lucrători – 4 reprezentanţi;

d) de la 1.001 la 2.000 de lucrători – 5 reprezentanţi;

e) de la 2.001 la 3.000 de lucrători – 6 reprezentanţi;

f) de la 3.001 la 4.000 de lucrători – 7 reprezentanţi;

g) peste 4.000 de lucrători – 8 reprezentanţi.

Desemnarea  reprezentanţilor lucrătorilor în CSSM va fi stabilită prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, acestia vor fi alesi pentru o perioada de 2 ani. Angajatorul are obligatia sa faca cunoscuta componenta CSSM tuturor lucratorilor din unitate/societate.

Scopul si atributiile CSSM:

a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare;

b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;

c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;

d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;

e) analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;

f) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;

g) analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;

h) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;

i) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;

j) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;

k) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;

l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.

 

Obligatiile angajatorului in CSSM:

-are obligatia sa asigure intrunirea CSSM cel putin odata pe trimestru sau ori de cate ori este necesar.

-sa transmita catre toti membrii CSSM si ITM ordinea de zi cu cel putin 5 zile inainte de data intrunirii.

-sa transmita o copie a procesului verbal al intrunirii in maxim 10 zile catre ITM

-sa furnizeze catre CSSM toate datele necesare pentru ca membrii sa-si poata da avizul in cunostinta de cauza.

-sa prezinte cel putin odata pe an catre CSSM un raport scris cu situatia SSM, actiuni intreprinse si eficienta lor pentru anul in curs precum si propunerea pentru planul de prevenire si protectie pentru anul viitor.

-sa transmita catre ITM planul de prevenire si protectie

– sa supună analizei CSSM documentaţia referitoare la caracteristicile echipamentelor de muncă, ale echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală, în vederea selecţionării echipamentelor optime.

– sa informeze CSSM cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate şi sănătate, măsurile de prevenire şi protecţie atât la nivel de unitate, cât şi la nivel de loc de muncă şi tipuri de posturi de lucru, măsurile de prim ajutor, de prevenire şi stingere a incendiilor şi evacuare a lucrătorilor.

 In cazul în care angajatorul nu ia în considerare propunerile comitetului de securitate şi sănătate în muncă, conform atribuţiilor prevăzute la art. 67, trebuie să motiveze decizia sa în faţa comitetului; motivaţia va fi consemnată în procesul-verbal si se va transmite catre ITM.

 

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati:

    Numele (obligatoriu)

    Adresa de email (obligatoriu)

    Subiectul

    Mesaj